Η NikoSol ΕΠΕ είναι μια δυναμική ρωσική συμβουλευτική επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης και εκτελωνισμού με κύριους άξονες και συγκριτικό πλεονέκτημά της την ποιότητα και τον επαγγελματισμό.

Παρά την αμεσότητα και το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών μας, οι αμοιβές κυμαίνονται σε λογικά επίπεδα  και βασίζονται αποκλειστικά στην επαγγελματική εργασία, τα έξοδα και το χρόνο που δαπανήθηκε.

Ο ελληνόφωνος σύμβουλος θα βρίσκεται συνεχώς στη  διάθεσή σας για οποιαδήποτε προσωπική ή τηλεφωνική επικοινωνία και θα σας καθοδηγεί καθ’ όλη την διαδικασία της εξαγωγής.