Η Ρωσία προσελκύει τους παραγωγούς γιατί είναι μια αναδυόμενη αγορά που παρέχει αμέτρητες ευκαιρίες, αλλά στην αγορά της Ρωσίας, υπάρχουν και πολλές προκλήσεις τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά:
Τέτοιες είναι για παράδειγμα η αυξημένη γραφειοκρατία και η πολυπλοκότητα της νομοθεσίας σε τομείς που επηρεάζουν τη λειτουργία και δραστηριοποίηση μιας επιχείρησης, όπως π.χ πιστοποίηση προϊόντων, έκδοση αδειών και καθυστερήσεις τελωνείων. Όντως, το σύστημα πιστοποίησης της Ρωσίας παραμένει ακόμα πολύ περίπλοκο παρά την διαρκή προσπάθεια της Ρωσίας να έρθει κοντά στην Ευρώπη. Το ίδιο συμβαίνει και με τελωνιακούς κανονισμούς. Αυτά αποτελούν μεγάλο εμπόδιο. Μόνο όσοι συμμορφώνονται με τα εθνικά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας προϊόντων θα μπορέσουν τελικά να εξάγουν τα προϊόντα τους στη Ρωσική αγορά.

H NikoSol ΕΠΕ έρχεται να σας προσφέρει ποιοτικές και υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα πιστοποίησης προϊόντων και εκτελωνισμού  τους στη Ρωσική Ομοσπονδία. 
Σας απαλάσσουμε απο τις εκτενείς διαδικασίες πιστοποίησης, τις συναλλαγές με τις ρωσικές αρχές,  φορείς πιστοποίησης και τελωνεία και κάνουμε την εξαγωγή των προϊόντων σας στη Ρωσική Ομοσπονδία απλή και γρήγορη.
Το ειδικευμένο προσωπικό μας που βρίσκεται σε άμεση επαφή με τις κρατικές αρχές, όργανα πιστοποίησης και νομικά τμήματα τελωνείων μελετάει προσεκτικά την αίτησή σας και σας  προσφέρει το καλύτερο σχέδιο πιστοποίησης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και σας βοηθάει να συμμορφώνεστε με τους ρωσικούς κανονισμούς με τον πιο σωστό τρόπο.
Μέσα στον έλαχιστο δυνατό χρόνο σας παρέχουμε όλη την απαραίτητη πιστοποίηση για τον εκτελωνισμό, πώληση και κατανάλωση των προϊόντων σας στη Ρωσία.
Ο Ελληνόφωνος σύμβουλος θα είναι στην διάθεσή σας για να σας καθοδηγεί καθ’ όλη την διαδικασία της εξαγωγής.